новини

През месец декември 2013г. е завършено

полагане на 4 500 м2 настилка МОНАЙЛ®

в завод на НЕСТЛЕ ПУРИНА в Русия.

 

За Контакти

 

1592 София, БЪЛГАРИЯ

бул. "Амстердам" 4


Тел: (+ 359 2) 975 14 55

Факс: (+359 2) 975 14 56


technoco@engineer.bg


www. technoconsult-bg.com

 

 

 

Водостопираща лента СУПЕРСТОП®

 

 

            Това е една еластична, набъбваща при навлажняване лента, на база на слой от бентонит. Поставя се в местата на прекъсване на изливане на бетона между отделните елементи на бетонни конструкции под нивото на терена. Лентата  при навлажняване увеличава обема си, запечатва сигурно всички шупли и пукнатини и не позволява преминаване на вода през конструкцията. Има изключително лесен начин на полагане и създава сигурна преграда за водата, като процесът на набъбване е обратим и отделните цикли не оказват влияние на дълговечността на лентата Суперстоп®.

Вижте повече