новини

През месец декември 2013г. е завършено

полагане на 4 500 м2 настилка МОНАЙЛ®

в завод на НЕСТЛЕ ПУРИНА в Русия.

 

За Контакти

 

1592 София, БЪЛГАРИЯ

бул. "Амстердам" 4


Тел: (+ 359 2) 975 14 55

Факс: (+359 2) 975 14 56


technoco@engineer.bg


www. technoconsult-bg.com

 

 

 

Полимерни настилки на база полиуретанови смоли

 

 

МОНОПУР® ИНДЪСТРИ

Това е една безфугова подова система за полимерни настилки, на база хибридни полиуретани, удовлетворяваща най - високите изисквания на работната среда в промишлеността. крайното покритияте има висока механична издръжливост, а също и устойчивост на въздействието на различни температури и химически влияния. Тази система полимерни настилки е особенно подходяща за мандри и предприятия, произвеждащи млечни продукти, а също и за предприятия от месопреработка, пекарни и производство на хляб и хлебни изделия, шоколадови изделия, минерални води и плодови сокове, преработка на плодове и зеленчуци, складови и обслужващи помещения.

Предлагат се в сив, бежов, зелен и керемидено червен цвят.

 

                           

             Настилка МОНОПУР® в термично отделение"БРАВО, София

 

 

Основните предимства на тези полимерни настилки са:

  • Висока механична и химическа издръжливост
  • Повърхност не допускаща плъзгане
  • Плътна и непорьозна повърхност
  • Ниско съдържание на ЛОС ( летливи органични съединения ).

 

 

 

 

МОНОПУР ® ИНДЪСТРИ SL ндъктив

Безфугово саморазливно подово покритие на база хибридни полиуретанови смоли и електропроводими добавки с висока механична и химическа устойчивост. Притежава съпротивлвнив 1.104W - 1.106W .

Намира приложение за работни помещения където има специални изисквания за електропроводимо подово покритие - фармация, електроника, складове и работни помещения за опасни товари, компютърни зали и др.

 

Вижте повече