новини

През месец декември 2013г. е завършено

полагане на 4 500 м2 настилка МОНАЙЛ®

в завод на НЕСТЛЕ ПУРИНА в Русия.

 

За Контакти

 

1592 София, БЪЛГАРИЯ

бул. "Амстердам" 4


Тел: (+ 359 2) 975 14 55

Факс: (+359 2) 975 14 56


technoco@engineer.bg


www. technoconsult-bg.com

 

 

 

РЕФЕРЕНТНИ ОБЕКТИ, ИЗПЪЛНЕНИ ОТ ТЕХНОКОНСУЛТ КАЛЧЕВ ЕООД

В МЛЕКОПРЕРАБОТВАЩИ ПРЕДПРИЯТИЯ

 

 

 

Мандра ”ЖО СИ” , България - 2003 -2010 г.  - 3900 м2 MONOPUR®

 

Мандра”Трънчовица”,Обнова, България - 2005г.- 1800 м2 MONOPUR®

 

Мандра„Пършевица”- Враца, България- 2006 г.- 4500 м2 MONOPUR ®

 

Складова база на „Пършевица",  София – 2007г. - 950 м2 МОНОПУР®

 

Мандра „Маджаров” , Стамболийски - 2010 – 2012г. - 400 м2 МОНОПУР®

 

Мандра „Млечен рай” , Враца – 2007г. - 980 м2 МONOPUR®  и  350 м2 MONILE®

 

Мандра ЕЛБИ Булгарикум ЕАД , база Видин - 2007 - 2008 -2012г. - 940 м2 МONOPUR®

 

Мандра “МАКЛЕР” - с. Брестовене - 2010, 2012г. -  3 400 м2 MONOPUR®

 

Мандра „Шипка 99” , Първомай - 2010 – 2012г. -  650 м2 МONOPUR®