новини

През месец декември 2013г. е завършено

полагане на 4 500 м2 настилка МОНАЙЛ®

в завод на НЕСТЛЕ ПУРИНА в Русия.

 

За Контакти

 

1592 София, БЪЛГАРИЯ

бул. "Амстердам" 4


Тел: (+ 359 2) 975 14 55

Факс: (+359 2) 975 14 56


technoco@engineer.bg


www. technoconsult-bg.com

 

 

 

Изолационна мембрана ДУАЛСИЛ®

 

 

 

           Изолационна мембрана, състояща се от слой бентонит, каширан върху лист от високо плътен полиетилен (HDPE). По този начин се комбинират в едно здравината и устойчивостта на пробиване на слоя от високоплътен полиетилен с уникалното свойство на бентонита да набъбва при навлажняване и да създава непроницаема за влагата преграда. В резултат имаме най- добрата за момента на пазара водоизолираща мембрана.

 

 

           Има основно приложение за изолация на подземни конструкции – дънни плочи и стени на подземни етажи, паркинги и гаражи, метротунели и други. Благодарение на изключителните си предимства - свойство да се самоуплътнява, не допуска мигриране на влага между мембраната и бетонната конструкция, липса на токсичност, лесно и бързо полагане - мембранната изолация ДУАЛСИЛ®  е приложена успешно на обекти в целия свят и има репутация на лидер в областта на хидроизолационните мембрани.

 

Вижте повече