новини

През месец декември 2013г. е завършено

полагане на 4 500 м2 настилка МОНАЙЛ®

в завод на НЕСТЛЕ ПУРИНА в Русия.

 

За Контакти

 

1592 София, БЪЛГАРИЯ

бул. "Амстердам" 4


Тел: (+ 359 2) 975 14 55

Факс: (+359 2) 975 14 56


technoco@engineer.bg


www. technoconsult-bg.com

 

 

 

Контакти
 

Офис:                                         http://www.bgmaps.com/link/20EC4793BC3FD302F7A4C72C61FB079E

бул. Амстердам 4,

1592 София, България


Тел:   (+ 359 2)  975 14 55

Факс: (+ 359 2)  975 14 56

 

Пощенски адрес:

1504 София,  П. Кутия 127


E mail: technoco@engineer.bg

 

www. technoconsult-bg.com

 

Форма за Контакт