новини

През месец декември 2013г. е завършено

полагане на 4 500 м2 настилка МОНАЙЛ®

в завод на НЕСТЛЕ ПУРИНА в Русия.

 

За Контакти

 

1592 София, БЪЛГАРИЯ

бул. "Амстердам" 4


Тел: (+ 359 2) 975 14 55

Факс: (+359 2) 975 14 56


technoco@engineer.bg


www. technoconsult-bg.com

 

 

 

           Ремонт на подовите настилки в месопреработвателно предприятие

 

В много кратък срок - от 25.07 до 29.07.2013 г. - бе изпълнен ремонт на подовите настилки

в месопреработвателно предприятие в района на София. Общата площ е около 200 м2.

     Беше реновирана настилката в два хладилника за готова продукция и експедиционна рампа.

     Съществуващото покритие от полимерни листови материали, изпълнено преди години, се оказва   

неподходящо за производствения процес с усилен транспортен трафик. На много места то е отделено

от бетоновата основа по пода както и по бордовете, разкъсано и компрометирано, което пречи на

нормалния производствен процес и поддържане на необходимата хигиена.

     Старото листово покритие бе отстранено по цялата площ на пода и защитните бордове, след което  

бетоновата повърхност бе почистена чрез шлайфане и фрезоване.

     Бе изпълнено нова полимерна настилка система МОНОПУР®.  Във всички ъгли с вертикалните елементи

са изпълнени холкери, уплътнени с полиуретанов кит. Бетонните защитни бордове са защитени с МОНОПУР®.

 

                

     Бетонните бордове от сглобяеми елементи в хладилниците бяха отстранени и вместо тах бяха монтирани

нови, метални ограничители, за защита на панелните стени при манипулацията на палетите с

транспортните средства.

     Стенните панели, зад свалените бетонни бордове, бяха реновирани със стенно покритие САНИТАЙЛ®.

     Със същото покритие САНИТАЙЛ® бяха реновирани и стенните панели на два хладилника.