новини

През месец декември 2013г. е завършено

полагане на 4 500 м2 настилка МОНАЙЛ®

в завод на НЕСТЛЕ ПУРИНА в Русия.

 

За Контакти

 

1592 София, БЪЛГАРИЯ

бул. "Амстердам" 4


Тел: (+ 359 2) 975 14 55

Факс: (+359 2) 975 14 56


technoco@engineer.bg


www. technoconsult-bg.com

 

 

 

За фирмата

 

    Фирма “ТЕХНОКОНСУЛТ КАЛЧЕВ”ЕООД , създадена през 1992 година като еднолично дружество, е специализирана в осъществяване на пълна инженерингова дейност при изпълнението на промишлени подови настилки. Предлаганите системи подови покрития са в много широка гама и удовлетворяват различните изисквания в промишлеността, в зависимост от вида и технологията на производство, както и сроковете за въвеждане в експлоатация на настилките.

   “ТЕХНОКОНСУЛТ КАЛЧЕВ”ЕООД е оторизиран изпълнител и работи изключително с материали на базираната в Белгия фирма RPM BELGIUM N.V., която е водещ призводител на материали за подови настилки и специални изолации.  Всички материали са преминали проверки и са одобрени от различни институции като USDА, Bureau VERITAS, Polymer Institut и други независими лаборатории и институти. България, като член на Европейския съюз, следва да покрива изискванията в хранителната промишленост, както относно качеството на крайните продукти така и изискванията за качество на производствените мощности, в това число и изискванията към подовото покритие в производствените и складови помещения. В това отношение всички системи подови покрития, които предлагаме и изпълняваме, отговарят на Европейските изисквания за работна среда в предприятията на хранителната промишленост, гарантиращо при нужда достъп на продукцията до европейските пазари.

  Предвид на това, че изпълнението на индустриални подови настилки е специализирана дейност, обръщаме особено внимание на подготовката на работниците, които ги изпълняват. Нашите специалисти са с необходимия практически опит и квалификация‚ периодично обучавани в чужбина във фирмите, производители на материали.

   Фирмата е оборудвана с най - съвременни високопроизводителни машини и инструменти за осигуряване високо качество на изпълняваните покрития през целия производствен процес, от подготовка на основата - дробоструйни машини, фрези и шлайфмашини, прахоотделящи циклони и индустриални прахосмукачки - до полагане и завършване на настилките.

   Фирма "ТЕХНОКОНСУЛТ КАЛЧЕВ" ЕООД има техническа възможност, на база дългата производствена практика и опит, както да даде съответно решение за  надеждна и икономически ефективна система подово покритие, така и да изпълни избраните покрития с качество гарантиращо провеждане на производствения процес в съответствие с нормативните изисквания.