новини

През месец декември 2013г. е завършено

полагане на 4 500 м2 настилка МОНАЙЛ®

в завод на НЕСТЛЕ ПУРИНА в Русия.

 

За Контакти

 

1592 София, БЪЛГАРИЯ

бул. "Амстердам" 4


Тел: (+ 359 2) 975 14 55

Факс: (+359 2) 975 14 56


technoco@engineer.bg


www. technoconsult-bg.com

 

 

 

Защитни антисептични покрития за стени и тавани

 

 

Мазано безфугово покритие за стени и тавани САНИТАЙЛ®

 

 

 

    Състои се от грунд и втори слой с гланцова повърхност. Полага се много лесно върху здрава и добре почистена повърхност, включително и върху метални панели. Не позволява развитие на микроорганизми, бактерии и плесени. Покритието е  на база  акрилатни полимери на водна основа и по този начин е щадящо околната среда. Отговаря на най  - строгите изисквания за хигиена на работната среда. Много лесно се почиства и поддържа. 

Подходящо е за всякакви предприятия от хранителната промишленост, кухни и кухненски блокове, хладилни складове, болници, лаборатории, сервизни помещения, съблекални и спортни съоръжения, училища и др.  

 

 Вижте повече