новини

През месец декември 2013г. е завършено

полагане на 4 500 м2 настилка МОНАЙЛ®

в завод на НЕСТЛЕ ПУРИНА в Русия.

 

За Контакти

 

1592 София, БЪЛГАРИЯ

бул. "Амстердам" 4


Тел: (+ 359 2) 975 14 55

Факс: (+359 2) 975 14 56


technoco@engineer.bg


www. technoconsult-bg.com

 

 

 

РЕФЕРЕНТНИ ОБЕКТИ, ИЗПЪЛНЕНИ ОТ ТЕХНОКОНСУЛТ КАЛЧЕВ ЕООД

В МЕСОПРЕРАБОТВАЩИ ПРЕДПРИЯТИЯ

 

 

 

 

Месопреработка "MEGA" - Скопие - 2003г.- 4000 м2 МONILE®

„AВA” ООД - София, България – 2004г. - 1200 м2 MONILE® и 250 м2 MONOPUR®

„EЛИТ МЕС МИНЕВ”, Велико Търново, България – 2004, 2012г. - 4200 м2 MONILE® и 1400 м2 MONOPUR®

Кланица ВЕТ 33 – Асеновград, България -  2005г. - 400 м2 MONILE® и 150 м2 DURACON®

Кланица в гр. Konia, Турция – 2005г. -  800 мMONILE®

„МЕРКЕЗ” – Гоце Делчев, България - 2006г. - 1520 мMONILE®

“ПИЛКО” - пилешки продукти – Разград, България - 2007, 2008г. - 6800 м2 MONILE® и 190 м2 MONOPUR®

“Димитър Маджаров” , Пловдив, България - 2007, 2008г. - 2600 м2 MONILE® и  2800 м2   MONOPUR®

 

Месопреработка “INTEGRA” , Букурещ, Румъния – 2007г. - 1800 м2 MONILE®

Месопреработка “Jatran” ,Украйна – 2007г. -1200 м2 MONILE®

Месопреработка ”Technical Food” , Дамаск, Сирия – 2007г. -1300 м2 MONILE®

Месопреработка „SMIT”, Холандия – 2007г. - 880 м2 MONILE®

Преработка на риба “Simofish” , Мерциг, Германия – 2007г. - 1200 м2 MONILE®

Месопреработка “GLOBUS , Подолск, Русия – 2007г. - 1400 м2 MONILE®

Месопреработка “GLOBUS , Владимир, Рисия – 2008г. - 1450 м2 MONILE®

Месопреработка PIK , Загреб, Хърватска – 2008г. - 15500 м2 MONILE® и 2300 м2 MONOPUR®

Месопреработка Scandia, Румъния - 2008г. - 350 м2 MONILE®  и 1400 м2 MONOPUR®

Месопреработка “Viangros” , Белгия – 2009г. - 1200 м2 MONILE®

“Aлианс Агрикол - АЛАГ , продукти от патешки дроб – с. Окоп, България – 2010г. - 1100 м2 MONOPUR®

„Nova Felix” месопреработка, Луковит, България – 2010г. - 500 м2 MONOPUR®

„ БEЛА” , месопреработка – Пловдив, България – 2010г. - 400 м2 MONILE® и 300 м2 MONOPUR®

“Брезово” ,продукти от патешки дроб – с. Брезово, България - 2010, 2012г. - 460 м2 MONOPUR®

“AВИС” , продукти от патешки дроб , с. Йоглав, България – 2010г. - 230 м2 MONOPUR®

Nestle Purina BUK, Унгария - 2010, 2011 и 2012г.  -   7 900 м2 MONILE®

Месопреработка BAJRA, Травник, Босна и Херцеговина -  2011г.  - 3500 м2 MONILE® и 3300 м2 MONOPUR