новини

През месец декември 2013г. е завършено

полагане на 4 500 м2 настилка МОНАЙЛ®

в завод на НЕСТЛЕ ПУРИНА в Русия.

 

За Контакти

 

1592 София, БЪЛГАРИЯ

бул. "Амстердам" 4


Тел: (+ 359 2) 975 14 55

Факс: (+359 2) 975 14 56


technoco@engineer.bg


www. technoconsult-bg.com

 

 

 

На база ММА (метилметакрилатни) смоли

 

ДЮРАКОН®  

2 часа след полагане, настилките могат да поемат нормалния производствен процес!

 

 

Настилките система ДЮРАКОН®  имат изключителна здравина и химическа устойчивост. Дават възможност за много бързо въвеждане в експлоатация. Други предимства на системата са, че може да се изпълнява и при ниски температури – дори под 0°С. Може да се постигне различна грапавост на повърхността, постига се декоративен ефект чрез посипване с цветни пясъци. Подходяща е както за нови обекти така и за корекции и репарации на стари покрития. Особено подходящо за предприятия за пекарни,  месопреработка, производство на готови и полуготови храни, кухненски блокове и др.

 

                                        

                                          Настилка DURACON® в "НЕСТЛЕ България", София

 

                                                        

 

Вижте повече