• Начало » Подови настилки за други производства

новини

През месец декември 2013г. е завършено

полагане на 4 500 м2 настилка МОНАЙЛ®

в завод на НЕСТЛЕ ПУРИНА в Русия.

 

За Контакти

 

1592 София, БЪЛГАРИЯ

бул. "Амстердам" 4


Тел: (+ 359 2) 975 14 55

Факс: (+359 2) 975 14 56


technoco@engineer.bg


www. technoconsult-bg.com

 

 

 

 

 

Особености

Може да има различни въздействия в зависимост от конкретния случай. Основно може да има трафик на превозни средства - мото и електрокари, палетни колички, различни колесни и други средства за транспорт, както и пешеходен трафик.

Може в помещенията да има различни климатични изисквания в температурни граници от отрицателни до положителни теператури.

Може да има производства с технология предполагаща разливане на агресивни течности и химикали по пода.

Може да има спесифични изисквания към настилката:  да не допуска създаване на статично електричество, да бъде електропроводима или да има изисквания за взривобезопасност.

Може да има изискване настилката да се изпълни в изключително скъсени срокове, което изключва подовите покрития, които изискват няколкодневен технологичен период за полагане и втвърдяване.

 

 

Решение

Настилки  на база:

 

 

Изпълнени настилки в различни производства - Референции

 

Настилка система МОНЕПОКС® SL в "НЕСТЛЕ", София                   Настилка система ДЮРАКОН® в "НЕСТЛЕ", София